WORKSHOP

קורס אימון בתחום חתונות

אלכסיי קודריק

מחיר

ש"ח 1600

קורס 

מיפגשים 6 + בדיקת שעורי בית 

מלמד

אלכסיי קודריק

מקום

אונליין

: קורס לימודי צילום חתונ

:מדובר על סדרת סדנאות אונליין בנושאים הבאים


מהו צילום חתונה. כיצד נראה התוצר הסופי
עבודה עם הזוג: הכנות / במהלך ואחרי האירוע שלהם
יחסי עבודה עם הגורמים הנוספים המעורבים בהפקת האירוע (מפיקים, אולמות אירועים, מאפרות, הורי הזוג, אורחים, צלמים אחרים, תאורנים)

 צילום בזמן אמת (תיעוד דוקומנטרי, מה מצלמים, עבודה עם האור קיים, צילום בתנאי תאורה מאתגרים, עבודה עם פלאשיםצ וכד')
עבודה עם תמונות אחרי החתונה - סינון, בחירה וגיבוי תמונות 
עריכה: תיקוני צבע 
אלבומים דיגיטאליים

שיווק

Self-Development

 

למשתתפים יהיו תרגילים בבית לפי כל הנושא, התייעצות לגבי תיק עבודות וכמה סשנים של שאלות

 

הקורס הזה יהיה מאוד שימושי לכל צלם שחשב להתפרנס מצילום חתונות. מתחילים בסוף פברואר
תייגו חברים שרצו לדעת כל הסודות

 

 

: אתם תילמדו

 איך להתפרנס מצילום חתונות ולהגיע ל20 אלף בחודש #

איך להתפתח בצילום #

 איך לעבוד מהר ובלי פשלות #

איך לא לפחד מכל סוג צילום #

איך להבין צילום  #

 

ש"ח 1600

akudrik@gmail.com